Atom och molekyl identifiering

Inledning
Att varje atom har sin egen uppsättning av energinivåer utnyttjas ofta för att identifiera vilka ämnen som ingår i ett prov. Detta kan ske enligt två olika grundprinciper, emission eller absorption.

Innehållsörteckning
Atom och molekyl identifiering
- Flamemission
- Atomabsorption

Utdrag
Metoden går ut på att man förgasar och sprutar in provet i en flamma. När atomerna i provet hettas upp exciteras elektronerna till högre energinivåer.

När de sedan faller tillbaka till en lägre energinivå sänds det ut ljus med en váglängd som exakt motsvarar energiskillnaden.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter