Introduktion
Att varje atom har sin egen uppsättning av energinivåer utnyttjas ofta för att identifiera vilka ämnen som ingår i ett prov. Detta kan ske enligt två olika grundprinciper, emission eller absorption.

Innehållsförteckning
Atom och molekyl identifiering
- Flamemission
- Atomabsorption

Utdrag
Metoden går ut på att man förgasar och sprutar in provet i en flamma. När atomerna i provet hettas upp exciteras elektronerna till högre energinivåer.

När de sedan faller tillbaka till en lägre energinivå sänds det ut ljus med en váglängd som exakt motsvarar energiskillnaden.