Odling och identifiering av bakterier | B i betyg

Inledning
För att kunna arbeta med mikroorganismer krävs sterilteknik, dvs. att man försöker bli av med alla andra mikroorganismer än dem som ska studeras.

Allt material som tål uppvärmning kan steriliseras ganska enkelt i värmeskåp eller genom att föras in i en låga.

Utdrag
Med hjälp av övertryck fås vatten att koka först vid över 120 °C, och den här fuktiga värmen tar död både på aktiva bakterier och på sådana som finns som endosporer.

Genom autoklavering går det alltså att bl.a. sterilisera näringslösningar. För bakterier i allmänhet används ofta ett slags kõttbuljong, men det finns mängder av recept på bakterienäring. Om bakterierna odlas i en vätska behövs inte så mycket av extra tillsatser.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter