Innehållsförteckning
1. Varför andas vi?
- Svar:

2. Beskriv luftens väg ner till våra lungor.
- Svar:

3. Berätta om blodet
- Svar:

4. Vad är lilla och stora kretsloppet?
- Svar:

5. Berätta om de olika typerna av blodkärl som finns.
- Svar:
- Artärer:
- Kapillärer:
- Vener:

6. Lär dig hjärtats delar och blodets väg genom hjärtat.
- Svar:
- Fyra rum:
- Klaffar:

7. Vad är blodtryck?
- Svar:

8. Vad innehåller blodet? Berätta om blodets innehåll.
- Svar:
- Röda blodkroppar:
- Blodplättar:
- Vita blodkroppar:
- Blodplasma:

Utdrag
Vi andas in luft genom munhåla eller näshåla, sedan åker syret ner i luftstrupe, ner i luftrör och sedan in i lungorna.

I lungblåsorna ser det gas utbyte då syret omvandlas till koldioxid. Syret åker igenom hela kroppen. Koldioxiden åker ut på samma sätt som syret kom in.

---

Artärer: Blodkärl som leder blod från hjärtat kallas artärer. Artären som finns närmast hjärtat och som inleder det stora kretsloppet heter aortan eller stora kroppspulsådern. Från aortan förgrenar sig allt mindre artärer till kroppens olika delar.

Varje gång hjärtat slår stöts blod ut i aortan och sprider en tryckvåg genom artärerna. Dessa tryckvågor är den så kallade pulsen som kan kännas på bl.a. handleden och halsen. Artärerna har tjocka och elastiska väggar för att tåla tryckvågorna.

Kapillärer: Artärerna förgrenar sig till mikroskopiskt tunna kärl som kallas kapillärer. De genomkorsar alla vävnader och organ.

Det är från kapillärerna som blodet lämnar syre och näring till cellerna. Samtidigt tar de upp koldioxid från cellerna.

Vener: Kapillärerna strålar samman i vener som leder blodet tillbaka till hjärtat. Hjärtslagen är inte tillräckligt kraftiga för att pumpa allt blod genom venerna och ända fram till hjärtat.

Därför är det viktigt att musklerna utanför blodkärlen kan hjälpa till. När vi rör på musklerna i t.ex. benen klämmer de på venerna och sätter blodet i rörelse.

Venerna innehåller klaffar som ser till att blodet trycks fram i rätt riktning, d.v.s. mot hjärtat