Introduktion
Kommer från antikens grekland i Aten.
Ca 400-500 f.v.t började den grekiska stadsstaten använda “demos kratein” dvs demokrati.

Att det där uppstod demokrati kan ha något att göra med att i antikens Grekland fanns en mentalitet som ville hävda varje individs rätt.

Utdrag
So-rummet beskrev att deras form av demokrati idag kallas för direktdemokrati och byggde på tre institutioner där medborgarna fick delta:folkförsamlingen som var den lagstiftande makten, regeringen som styrde staten och domstolen som upprätthöll
ordningen.

På så sätt var grundprinciperna att det skulle vara politisk jämlikhet och att “alla” skulle vara med.

På så sätt kan det anses varit en sorts direktdemokrati som är en besultsform då frågor beslutas direkt av de röstberättigade.

Därigenom har det likheter med dagens direktdemokrati i Schweiz, å andra sidan är skillnaderna stora mellan vad som ansågs vara demokratiskt i antika Aten som i dagens Schweiz eller övriga västvärlden.