Introduktion
Språket har en värdefull betydelse för vår personlighetsutveckling och för vår kontakt med omgivningen.

Språket uppfyller flera olika funktioner i samhället exempelvis den kulturella, kunskapsmässiga, sociala och emotionella.

Språket kan också vara ett makt- eller förtryckarmedel som exempelvis innan regeringsvalet främst märks av på politiker.

I denna text redovisas förhållandet mellan språk och makten. Hur regleras språket för att uttrycka maktförhållanden i samhället?

Utdrag
Östen Dahl (2013) anger att folk ser brist i språkkunskapen som ett kognitivt problem, inte som språkunderskott vilket resulterar i att man tros vara ointelligent av samhället.

Detta medför ett negativt synsätt på gruppen av människor med språkliga hinder. Dahl (2013) påpekar vidare att man uttrycker sig bäst på sitt modersmål.

Dessutom framkommer ett citat i Dahls (2013) studie som är “Ju bättre man behärskar ett språk, desto bättre kan man uttrycka sig på det.”.

Med hjälp av språket kan vi avslöja vilka vi är, uttrycka och visa känslor, influera andra och skapa kontakt med andra människor.

Det rika språket som består av bland annat vokabulär som hjälper människor att vara sig själva.