Introduktion
I sverige är det många som är utrikesfödda. Dem flesta har haft svårigheter med att lära sig det svenska språket.

Många svårigheter finns i alla olika språk men vilka upplevde jag i det svenska språket . Detta språk var väldig intressant och krävande att lära sig.

Utdrag
En annan erfarenhet som jag har upplevt och har haft svårt med i det svenska språket är Alfabetet som skiljer sig mycket ifrån mitt modersmål.

Sättet man skriver skiljer sig även här, då i Dari skriver man från höger sida och i svenska är det tvärtom alltså från vänster sida.

Detta ledde till stora svårigheter hos mig när jag skulle skriva och läsa. Precis när jag lärde mig grunderna i Dari fick jag börja med ett helt nytt främmande språk som var som dag och natt med mitt modersmål.

Skillnaderna var väldigt stora och det fanns ingen kopplingar mellan språken. En annan väldigt svår grej som jag upplevde med svenska språket var att få en bra så kallad svensk dialekt.

Jag upplevde väldigt ofta att jag pratade annorlunda och mitt uttal var inte det bästa. Många gånger upplevde mina vänner att det var lustigt hur jag uttalade svenska ord.