Språket förändrats

Inledning
“Hann ae fulder piuver, pu aer hann vaerper liv sitt lata”. Detta citat är taget ur Äldre Västgötalagen skriven ca år 1225, översatt till modern svenska står det “han är en full tjuv och därför är han värd att låta sitt liv”. Citatet är skrivet i den forna svenskan.

Innehållsörteckning
Inledning
Utrednin
- Varför förändras språk?

Utdrag
Språkforskare menar att vissa språk är närmare besläktade med varandra än med andra. Ett exempel är hur svensktalande kan åka till norge utan vidare kommunikationssvårigheter men tar de sig över Östersjön är ett översättningsmedel ett måste.

Forskare är enade om att språk, oavsett vilket språk det är, språkets rötter eller hur många som talar det kommer att förändras.

Språk förändra inte sig själva, de förändras av olika anledningar och på ett flertal olika sätt. (Svenska impulser 3, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, 2013)

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter