Löneskillnader

Utdrag
Åklagare
1. Vad tjänar män respektive kvinnor i genomsnitt? Män
- 56 900 (scb)

Kvinnor
- 53 100 (scb)

Löneskillnaden är på ungefär 3 800 kr varje månad vilket motsvarar att män årligen tjänar 45 600 kr mer än kvinnor. Detta bidrar till ekonomiska skillnader mellan könen i samhället.

Inom detta yrkesområde fann jag ingen information kring hur stor andel män respektive kvinnor som arbetar inom detta yrket. Utöver kön finns det ett flertal faktorer som påverkar lönens storlek.

Eftersom lönen ska motsvara arbetet man gör, påverkar arbetsuppgifterna och dess svårigheter stor roll. Hur väl du presterar och är duglig samt dina insatser i arbetet påverkar lönen då dessa faktorer visar på arbetets resultat.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter