Innehållsförteckning
1. Gör en beskrivning av det psykologiska perspektivet där ärftlighet, hormoner, kemiska processer i hjärnan, hjärnans budbärare och impulsöverföring ingår.

2. Hur kan evolutionen ha påverkat våra beteenden?

3. Ge exempel på signalämnen som har ett samband med hur vi mår psykiskt

För dig som strävar mot betyget A
Utgå från det biologiska perspektivet och beskriv orsaker till att Patrik prövade något som han ändå visste var förbjudet och antagligen farligt. Varför tror du att Patrik fortsätter ta tabletterna, trots att det inte känns lika fint, bra, efter ett par veckor?

Utdrag
År 1664 skapade läkaren Thomas Willis en teori om människans beteende, nämligen att våra beteenden kunde spåras till hjärnans funktioner.

Willis observerade sina patienters symtom som uppvisade panisk rädsla för vardagliga företeelser, när patienten senare avled obducerade han dem för att undersöka hens hjärna.

Genom detta kunde Willis göra en sammankoppling mellan det som syntes i patientens hjärna och hens beteende.

Under 1800-talet hävdade munken Mendel att vissa egenskaper överförs till barn från föräldrar vilket kom att kallas gener.

Gener är den minsta enhet som ett barn ärver från sina föräldrar, exempelvis är brunögdhet en dominant gen.