Existentialism | Examination | Filosofi

Inledning
Gemensamt för Kierkegaard, Nietzsche och Sartre tankar är att människan måste skapa sig en egen mening med livet, eftersom det inte finns något syfte med människans existens.

Det är människans egna ansvar att tillföra sitt liv mening och därför finns det inga svar på hur människan ska leva sitt liv, existens före essens.

Jag anser att existentialisternas tankar om meningen med livet och att varje människa ska skapa sin egna mening, är ett rimligt
antagande, vi alla människor är olika, värderar saker olika och därför kan det inte finnas en gemensam mening för oss alla.

Ur ett genetiskt perspektiv skulle meningen vara att föra gener vidare genom reproduktion, men pga människans komplexa uppbyggnad och utveckling så tror jag inte att det endast är meningen med vår existens.

Utdrag
När vi börjar känna ångest så gör vi ett val och kan då bli den etiska människan som lever mer själsligt och förhåller sig till gott och ont.

När man här blir för objektiv och tappar sig själv får man ångest och gör då ett val. Då kan du bli den religiösa människan som har en existentiell tillvaro, tanken om något större.

Jag tycker deras idéer om detta är intressant eftersom det handlar om personlig utveckling och att själva ta beslut, men å andra sidan väver dem på något sätt in religionen, vilket blir för objektiv i min mening.

Att ångest alltid är gott håller jag inte med om eftersom jag tror att för många svåra och tuffa val är negativt och bidrar till att man mår dåligt.

Men å andra sidan mår i alla fall jag väldigt bra när jag övervunnit en ångestfylld situation. Dock inte alltid. Det finns gånger då man inte mår bra efter en sådan situation och därför tror jag inte att ångest bara har en positivt påverkan.

Nietzsche menade på att grunden för människan inte är liv, utan makt. Vår mänskliga drift att expandera vår makt är starkare än driften att anpassa sig och överleva och vi är beredda att riskera våra liv för denna makt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter