Introduktion
Att vara dömd till frihet Existentialismen är inte så mycket en ateism i den meningen att den skulle vilja uttömma sina krafter på att bevisa att Gud inte existerar, Den påstår snarare: även om Gud existerade så skulle det inte göra någon skillnad - se där vår inställning!

Utdrag
Plötsligt finns vi till i världen och vi måste själva bestämma vad vi ska göra med våra liv och vilket slags person vi ska bli. Det finns nämligen ingen Gud - ingen regissör till våra liv och detta är oerhört betydelsefullt.

För då finns det heller inga objektiva värden, inga av Gud instiftade lagar om vad som är rätt och fel, gott och ont. Det finns heller inget slutmål för skapelsen. Och historien har ingen annan mening än den vi själva ger den.

Den enda grunden för de värden vi väljer att sträva efter är människan själv. Vi är helt utlämnade till oss själva - till självbestämmande - eller som Sartre säger: dömda till frihets.