Introduktion
Vår förmåga att anpassa eller beräkna svårighetsgraden av en uppgift, hur mycket vi måste satsa och sannolikheten för att lyckas är mycket viktig för att fatta beslut om att lära.

Om vi underskattar svårigheten, investeringen eller sannolikheten kommer vi förmodligen att ge upp och säga att vi inte kan göra det, och om vi överskattar den kommer vi förmodligen säga att det var för lätt och förlora spänningen i att utmanas.

Utdrag
Vi vet från en sammanställning av fler än 900 metaanalyser att elevers egna förväntningar, eller i vilken utsträckning de räknar med att lyckas med en uppgift hör till de mest kraftfulla påverkansfaktorerna i skolan.

Om vi bedömer att vår framgång med ett kommande test blir ungefär densamma som förra gången kanske vi inte satsar på att lära oss mer, därför är en av lärarens viktigaste uppgifter att hjälpa eleverna att överträffa sina förväntningar!

Alltför ofta sätter elever (liksom alla vi andra) upp säkra mål när vår förmåga ska testas och lärare behöver uppmuntra oss och ge oss bevis och stöd för att vi kan överträffa våra förväntningar.