Introduktion
Vår förmåga att anpassa eller beräkna svårighetsgraden av en uppgift, hur mycket vi måste satsa och sannolikheten för att lyckas är mycket viktig för att fatta beslut om att lära.

Utdrag
Om vi underskattar svårigheten, investeringen eller sannolikheten kommer vi förmodligen att ge upp och säga att vi inte kan göra det, och om vi överskattar den kommer vi förmodligen säga att det var för lätt och förlora spänningen i att utmanas.

Vi vet från en sammanställning av fler än 900 metaanalyser att elevers egna förväntningar, eller i vilken utsträckning de räknar med att lyckas med en uppgift hör till de mest kraftfulla påverkansfaktorerna i skolan.