Introduktion
Filosofer har genom tiderna sökt svar på frågor såsom hur vi får kunskap, vilket är en mycket omtalad fråga, som kan besvaras på olika sätt.

När man diskuterar termen teori kan man få fram svar genom bland annat kunskapsteori, där grundläggande frågor om kunskapen försöker besvaras.

Hur skiljer tankesättet mellan empirismens och rationalismens tankar kring kunskap och hur vi tar in den? Är kunskap beroende eller oberoende av erfarenhet?

Ska vi använda oss av logik eller dra slutsatser genom vad som är mest sannolikt? I denna text kommer jag att diskutera dessa frågor ur olika synvinklar och genom dessa komma fram till svar på frågan om hur vi får kunskap.

Utdrag
En annan filosof som har en liknande ide om kunskap är John Locke (1646-1723). Locke, som även var empirist, beskrev vår själ som en “tabula rasa”, en tom tavla.

Vi föds utan kunskap och allt vi lär oss fylls på oss under livets gång genom våra erfarenheter. Han menar alltså att vi måste uppleva saker och ta in information för att kunna lära saker och genom det få kunskap.

Enligt Locke är alltså kunskap, på samma sätt som Humes uppfattning, beroende av erfarenhet. Hans argumentation riktar sig mot Descartes tanke på medfödda ideer.