Utdrag
1 a) Elin, du är rädd för vad andra ska tycka om din sexuella läggning då du vet hur Agnes har blivit behandlad.

Homosexualitet är betraktat som något avvikande och nästan skamligt. Men du bör inte anpassa dig efter den moral som finns i samhället. Akta dig för att gå in i flockbeteendet.

De värden som flocken har behöver inte vara de rätta för dig. Om du följer den riktning som alla andra gör så blir du ett offer för slavmoralen.

Slavmoralen pressar dig till att vara lydig och svag men detta är en sjukdom du måste bekämpa.

Stå emot flocken och dess moral för hellre att du är ensam då det är i vår ensamhet vi uppnår storhet i livet.

Du ska alltid sträva efter övermänniskans ideal. Övermänniskan är kraftfull och orädd då hen har övervunnit sina rädslor.

Detta är det du måste göra Elin. Du måste stå upp mot slavmoralen om att vara homosexuell, då har du övervunnit dina rädslor och i den stunden uppnått det övermänskliga idealet.

Sist men inte minst Elin, frukta inte dina rädslor för ur smärta föds lycka. Jag brukar säga ”det som inte dödar mig gör mig starkare”.

b) Det finns inga objektiva sanningar i världen. Det som är rätt för dig kan du bara komma fram till genom en subjektiv tolkning.

Jag kan därför inte tala om för dig hur du bör göra. Det är du som formar ditt liv genom dina val och du är därför dömd till att välja.

Oavsett hur du väljer så är det ett val du kommer få leva med och jag råder dig att leva ett autentiskt liv, ett äkta liv mot dig själv.

Jag kommer dock varna dig för ond tro. Du lever i ond tro när du ljuger för dig själv som följd av rädslan för frihet.

Rädslan att välja kan vara tuff men fly inte från den och ta en enklare väg för de valen kommer du leva med för alltid. Intala inte dig själv att du har är förutbestämt utifrån någon annans syfte.

Din familj eller dina vänner styr inte vem du är. Gå inte upp i en roll som någon annan säger till dig att vara.

Lever du som du själv vill eller lever du enbart efter dem förväntningarna du har på dig?.

Det är inget fel i att vara en dussinmänniska, en person som är som alla andra. Det viktiga är att du är äkta mot dig själv.

Handlar du som du gör för att du vill eller för att alla andra gör det? Du får inte heller reducera dig själv till ett ting, du är inte styrd av någonting förutom dig själv.

Du har ett ansvar mot dig själv att forma ditt liv och din person men du har också ett ansvar mot alla andra.

Fattar du ett fegt beslut ansvarar du för alla dem som fattar fega beslut efter dig. Var ett gott exempel för andra, handla efter vad som gör dig lycklig.

c) Din essens går före din existens, du har ett förutbestämt syfte men du kan välja själv hur du vill förhålla dig till det.

Du är inget offer för din lott, omständigheterna omkring dig är ingen anledning till att inte handla efter vad som är rätt för dig.

Det finns inga subjektiva sanningar så du måste själv hitta din väg.

Följ inte sociala konventioner pågrund av feghet. Fega människor lever ett in-autentiskt liv ett oäkta liv mot sig själv.

Fega människor väljer att fly ångest då det är ångestfyllt att leva ett autentiskt liv.

Det är ångestfyllt att vara ensam men det är när man är ensam som man kommer fram till en subjektiv sanning.

Var inte feg Elin, våga välja vad som är äkta mot dig själv även om det ger ångest då det är bättre med ångest än att förlora sig själv.