Religion | Kvinnors roll | B i betyg

Inledning
Inom judendomen har synen mellan kvinnor och män förändrats genom historien. Under långa tider har endast män varit ledare för folket.

Män fick bestämde om paret skulle skiljas eller inte, men även bestämma antal fruar. Kvinnorna fick aldrig ärva något, deras uppgift var att skaffa nya barn och ta hand om huset.

Enligt Tanak är kvinna inte osynlig, då berättas i skapelseberättelsen en del om kvinnosynen inom judendomen. I den ena av dem skapar Gud man och kvinna samtidigt.

Utdrag
Inom kristendomen betraktar jämställdhet mellan könen som ett viktigt egenvärde och som en del i den kristna betoningen på alla människors lika värde.

När det gäller synen på äktenskapet finns det en dubbelhet i kristendomen. Det beror framförallt på att det nya och gamla testamentet kan uppfattas och tolkas på olika sätt.

Ett exempel från det gamla testamentet är att, (Män äger allt i sitt hushåll inklusive sin fru, Hon tillhör honom precis som en egendom).

Dock står det också i den nya testamentet att: "Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter