Kolonialism – Afrika | Historia

I och med industriella revolutionen i Europa fick européerna ett tekniskt övertag som de utnyttjade för att härska över andra folk i större delen av världen, t.ex. Amerika, Afrika och Indien. Afrika var vid den här tiden fortfarande ett land ...


Karakter: A

Ord: 414

5 Stjerner

Antiken. – PM – Historia

I detta arbete kommer jag att lyfta fam och diskutera om hur antikens kultur, tankar och idèer har levt vidare. Antiken hör till e tidsepok som räknas 800 f.kr till 500 e.kr, detta är ju relativt lång tid. började en urbanisering, och den typis...


Karakter: A

Ord: 806

5 Stjerner

Industriella revolutionen | Historia

Den industriella revolutionen innebar en övergång från jordbrukssamhället till ett industriellt samhälle och räknas som en av de största förändringarna i mänsklighetens historia. Revolutionen startade i början av 1700-talet i Storbritannie...


Karakter: A

Ord: 1183

5 Stjerner