Introduktion
En viktig del i vårt liv är maten som kroppen behöver för att överleva. Så maten måste innehålla rätt näringsämnen.

Jag tycker att man ska sluta att bedöma vilket kost är bättre än andra men det som är avgörande är maten som man får i sig.

Utdrag
Mer än en tredjedel av alla vuxna från USA är överviktiga, enligt Kontrollcentraler för sjukdomar och förebyggande, och enligt statistiken äter den genomsnittliga amerikanen ca 140 kg kött per år

och det motsvarar dubbelt så mycket som rekommenderas av USA Jordbruksdepartementet, den Mängden lägger till mycket animaliskt protein och det blir svårt för våra kroppar att behandla detta, särskilt eftersom de flesta människor lever i en låg aktivitet livsstil.