Introduktion
Denna analys kommer att handla om novellen Otur som är skriven av August Strindberg.

August Strindberg född 22 januari 1849, dog 14 maj 1912 och var svensk författare och konstnär.

Han hade många egenskaper och intressen. Han var en av Sveriges mest kända författare och var även känd som dramatiker, konstnär och fotograf.

Många pjäser och böcker är skrivna av Strindberg. Han var också känd för att han moderniserade och använde språket på ett nydanande sätt.

Strindberg var en författare som provocerade och väckte debatt.

Det som han brydde sig mycket om var att debattera om kvinnan och samhällsklasserna.

Därför fanns det många som hatade honom, dock var det många som gillade honom.

År 1879 släppte Strindberg ut romanen “Röda rummet” som var stor anledning till att han blev känd.

Utdrag
Strindberg börjar med att ge läsaren en förnimmelse att novellen kommer hantera problem inom ett äktenskap.

“Se dig för, innan du väljer och lär känna din fästmö, innan du gifter dig!”, detta citatet får läsaren att känna svårigheter som kommer hända i äktenskapet.

Författaren inleder novellen på en kronologisk ordning, det vill säga att novellen beskrivs från början till slut. Strindberg valde att först karaktärisera en ung kvinna och en ung man. Sedan gifte sig de unga och så började händelsen.

Berättaren vet allt som sker i berättelsen, han vet vad huvudpersonerna gör och tänker. Det innebär att Strindberg använder sig av “Den allvetande berättaren” berättarperspektiven.

Berättaren är synlig vid flera tillfällen och kommenterar med värdeladdade ord som t.ex. “Hu, nej”. Vid några tillfälle har det funnits utropstecken som har gett intryck av att berättaren är intresserad såsom “Otur! Otur!”.

Huvudpersonerna är det gifta paret, kvinnan (Kristin) och mannen (Ernst). I början av novellen beskrivs Kristin som en icke aktiv och overksam person

någon som är som en sprattelgubbe som önskar göra något men inte gör något aktivt, som inte deltar.

Mannen beskrivs på ett helt annat sätt, han framställs som en trogen, lugn människa som avsedd för äktenskap. Mannen är aktiv och kommer alltid till kvinnan och försöker vara med henne.