Introduktion
Jag tycker att det är rimligt att vi fokuserar på sockerintaget i vardagliga livet. Om det dock är farligt beror lite på sammanhanget.

Vi alla är olika och kan därför inte äta lika mycket socker utan många kan äta mycket socker och inte påverkas negativt av det.

Där andra inte klara av socker alls p g a t ex diabetes sedan tidig ålder.

Innehållsförteckning
Boven i det hela
Fördelar med mindre socker
Slutsats

Utdrag
Vi kan dock inte glömma att för mycket socker kommer påverka våran hälsa negativt. Därför måste man äta socker av en liten mängd och inte överdriva intaget.