Introduktion
För att man ska lyckas med sitt tal, så måste det finnas en balans mellan etos, logos och patos.

Ethos handlar om att talaren ska väcka och övertyga publikens gillande på något sätt, för att få deras förtroende.

Detta i sin tur ökar möjlighet att övertyga publiken. I mitt tal så har jag visat mig som en ödmjuk, mjuksam, anspråkslös person, vilket är något som brukar väcka publikens intresse.

Utdrag
Logos handlar om att förnuft och fakta, talaren kan inte övertyga sin publik genom att ha en trevlig person, utan man måste kunna bygga sina argument med relevanta fakta och logiska argument.

Detta har jag försökt att gör i mitt tal, men det skulle ha varit bättre om jag hade källhänvisat för att stödja min argument.

Sist har vi Pathos, som handlar om känslor. En talaren på något sätt måste för att lyckas spela på publikens känslor, detta görs genom berättelser, bilder eller musik.