Introduktion
Wrangborgs bok som består av dikter är grundad av arbetet som en kallskänka inom restaurangbranschen.

Hon har gjort dikter utifrån hennes egna upplevelser och tankar och vill uttrycka sig för att folk ska förstå hennes livssituation.

Wrangborg vill belysa att saker inte nödvändigtvis är som de ser ut. Dikterna är uppbyggda på ett väldigt liknande sett.

Utdrag
Det ovanstående citatet beskriver Wrangborgs ilska. Hon hänvisar till de dåliga förutsättningarna inom restaurangbranschen och belyser läsaren om diverse villkor.

Genom att nämna att det bland annat inte finns ett schysst arbetstempo förmedlar hon sin ilska till läsaren.

Ytterligare, Wrangborg skildrar arbete genom att förtydliga att det hon utsätts för, kan inte rättfärdigas.

Syftet med dikten är enligt mig att Wrangborg vill få sin röst hörd, att hon känner att hon bryts ned men inte får någon uppbyggnad.

Wrangborg förtydligar att smärtan orsakas av utomstående, exempelvis chefer och otrevliga kunder.

Min åsikt är i överensstämmelse med Wrangborgs, då jag anser att det är otroligt beklagligt att människor inom restaurangbranschen ska behöva gå igenom dessa saker, som om det inte är tillräckligt med deras stressiga arbete.

Det följande citatet är ett fantastiskt exempel som knyter an till Wrangborgs åsikt. ” så det är inte / du som torkar bort mina tårar / fyller mig med kraft / säger / socialismen är här/ nu ” (Wrangborg, 2010, sida 87)

En annan dikt som skildrar arbete är dikten’ ’Vi är här nu’’ (sida 95–96) Denna dikt exemplifierar
människors tendens att bara tänka på sig själva.

” lätt för er att tro / att allting är bra / att allting rullar på / att lönen är rimlig och tempot schysst / att alla har det som ni ” (Wrangborg, 2010, sida 95)