Barnkonventionen | Samhäll

Utdrag
Jag har valt att skriva om artikel 28 ifrån barnkonventionen då jag tycker den är extra viktig. Den handlar om att barnets rätt till utbildning. I den står det att alla barn ska få en obligatorisk grundutbildning som ska vara kostnadsfri. Syftet med detta är att alla ska ha möjlighet till en utbildning och uppmuntra fler att fortsätta sin utbildning efter grundutbildningen.

I och med att man vill erbjuda kostnadsfri vill man göra att efterutbildningen också blir kostnadsfri och man ska kunna få ekonomiskt stöd vid behov. De ska vara tillgängligt för alla barn att studierådgivning och allt detta ska göras för att eliminera okunnighet samt analfabetism.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter