Innehållsförteckning
Ekosystem
Biotiska faktorer
Abiotiska faktorer
Fotosyntes
Cellandning
Nisch
Habitat
Producenter
Konsumenter
Toppkonsumenter
Nedbrytare
Saprofyter
Näringskedja
Näringsväv
Energipyramid
Anaeroba bakterier
Symbios
Mellanartskonkurrens
Samhälle
Population
Miljöns bärkraft
J-kurva
S-kurva
Transpiration
Evaporation
Evapotranspiration
Bioackumerlering
Biomagnifikation
Kretslopp
Bruttoproduktion
Nettoproduktion
Autrof
Herbivor
Heterotrof
Karnivor
Biosfär
Toleransområde
Mikroklimat
• Olika förhållande…
• Vad regalerar en populationstillväxt?
Organiska miljögifter och tungmetaller
Vattnets kretslopp
Kolets kretslopp
Kvävets kretslopp
Fosforns kretslopp
Växthuseffekten
Ozonlagret

Utdrag
Fosforns kretslopp
- Fosfor behövs i fossfolipider, ATP, samt i nukleotider.
- Fosforns kretslopp är enklare än kolets och vattnets då det inte går igenom luften. Men tar mycket längre tid.
- Fosfor kommer ut genom vittring av berggrund.
- Kan ibland vara svåråtkomligt för växter då de vildar svårlösliga salter.
- Kan leda till övergödning, ta till vara av fosforn!!

Växthuseffekten
- Växthuseffekten är bara bra då den är livsavgörande för allt liv på jorden.

- Växthuseffekten är ett lager utav växthusgaser som till största delen reflekterar bort farlig kosmisk strålning från rymden och mycket av solens strålning med.

Men en viss del släpps igenom och binds sedan med hjälp av växthuseffekten till jorden och detta leder till att vi får ett mera jämnt, varmare och behagligare klimat.

Idag är medeltemperaturen på jorden +15° C, utan växthuseffekten skulle den istället vara -18° C.

- Växthusgaserna är: vattenånga ~ 80%, koldioxid, metangas, dikväveoxid m.fl.

- Det som inte är lika bra för jorden och dess levande organismer är den förstärkta växthuseffekten.

Detta betyder att växthuslagret har blivit tjockare och därmed stannar mer värmestrålning kvar på jorden och jordens medeltemperatur blir varmare.

- Orsaker till att det är en förstärkt växthuseffekt är: 1. Mänsklig aktivitet.

Vår snabba förbränning av de fossila bränslena leder till ökad mängd koldioxid i atmosfären. 2.

Ökad boskapshållning. Ökat utsläpp av metangas. 3. Skövling av regnskog och nedskräpning av haven.

Mindre koldioxid binds till växter med hjälp utav fotosyntesen. 4.

Ökad temperatur leder till att mera vatten avdunstar  mer vattenånga i atmosfären  mer förstärkt växthuseffekt  temperaturen stiger.

- Men vad händer ifall växthuseffekten förstärks? Varför är det inte bara najs med ett varmare klimat med fler stekiga dagar i solen?

1. Glaciärer smälter och minskar. Glaciärer som många miljarder människor förlitar sitt färskvatten på.

2. Isarna på syd och nord polen smälter  vattennivån ökar  förändring i strömmar  väder skiftas. 3. Mer extremt väder, orkaner, nederbörd, torka.

4. Tundra i norra ryssland smälter och massvis med mer koldioxid som varit infrusen sipprar ut.

Ozonlagret
- Ozonlagret är inte riktigt ett lager, men ozon gaserna samlas på en höjd mellan 15-30km i atmosfären.

- UV-strålning från solen klyver O2 molekylen så att O3 kam bildas.

- Ozonlagret kallas jordens glasögon och förhindrar att det flesta av solens farliga UV-strålar inte kommer ner på jordens yta.

- Detta är livsviktigt för allt liv på jorden. Annars rubbas cellerna i organismerna  cancer.

- Freoner som använder förr ökar nedbrytningshastigheten för ozon och därför har hål börjat att bildas i ozonlagret.