Crossfit | Reflektionsuppgift | A i betyg

Innehållsörteckning
1. Beskriv hur Crossfit har utvecklats historiskt internationellt och i Sverige?

2. Hur upplevde du träningspasset ni genomförde? Vilken typ av träning är Crossfit?

3. Vilka fördelar samt nackdelar ser du med Crossfit som träningsform? Kan/ska alla utöva det?

4. Vilken effekt kan ett kontinuerligt utövande av Crossfit ha på en individs fysiologiska förmåga och psykologiska hälsa?

5. Vilka skaderisker ser du med att utöva Crossfit samt hur kan risken för skador minska?

Utdrag
Människan anses har utvecklats med tiden, den kunskapen vi har idag granskar till en viss grad evolutionen och djurens anpassning för miljön.

Idag tränar de flesta för att förbättra kroppen och hälsan i allmänt, de väljer att springa, träna i grupper och oftast i ett gym.

Krossfritt är en blandning av all träning i världen som går ut på att utveckla kroppens naturliga styrkor såsom, lyfta, sita, bära och tåla.

Med andra ord är det en träningsform som går ut på att göra oss starkare i våra vardagar. Runt om i hela världen är det väldigt populärt att träna kroppen men kanske inte genom just denna träningsform.

Krossfritt började hos en amerikan för ungefär 26 år, i hans garage byggde han ett litet gym som senare accederade utvecklingen av krossfritt.

Sedan dess väste intresset hos många andra och till slut blev internationellt. Svankar blev även intresserade och idag finns omkring 100 krossfritt gym i Sverige.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter