De svenska språket om hundra år | Uppift | A i betyg

Inledning
Språk ändras ständigt och jämför man de svenska språket får några år sedan med dagens svenska som talas och skrivs så ser man en markant skillnad både på tal och skrift.

Utdrag
pråkrådet påpekar också om att engelskan har blivit mer dominant där man ser engelskan som sitt andraspråk.

I Sverige har vi låneord som exempelvis e-Mail, men som vi sedan skriver på ett svenskt sätt so blir mejl.

Allt mer högskolor och och forskningar skriver man enbart på engelska, vilket också påverkar svenskan mest menar Språkrådet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter