Introduktion
Språk ändras ständigt och jämför man de svenska språket får några år sedan med dagens svenska som talas och skrivs så ser man en markant skillnad både på tal och skrift.

Utdrag
pråkrådet påpekar också om att engelskan har blivit mer dominant där man ser engelskan som sitt andraspråk.

I Sverige har vi låneord som exempelvis e-Mail, men som vi sedan skriver på ett svenskt sätt so blir mejl.

Allt mer högskolor och och forskningar skriver man enbart på engelska, vilket också påverkar svenskan mest menar Språkrådet.

Även Lars Gunnar Andersson som är språkvetare vid Göteborgs universitet menar att engelskan finns överallt i den offentliga rummet i dagens Sverige nämner han på en intervju med SVT nyheter.

Andersson menar att det kan vara någon markör om att vara internationell, men även mobiler och nätet som medför nya ord och vändningar.