Introduktion
Den tredje försvarsnivåer är specifik, och sköts främst av de vita blodkroppar som kallas B- och T-lymfocyter- försvarets elittrupper.

Dessa finns mest i lymfvävnaden och bara en liten del cirkulerar i blodkärlen. T-lymfocyter bekämpar bl.a. virus och tumörceller, och

B-lymfocyterna producerar antikroppar.

Innehållsförteckning
B-cellerna bildar antikroppar
T-cellerna har flera olika uppgifter

Utdrag
Som nämndes ovan tillverkar B-cellerna antikroppar, som även kallas immunoglobuliner (lg).

De här proteinerna har peptidkedjor med en del som är gemensam för alla antikroppar - den konstanta delen och en annan del som kan varieras i det oändliga för att passa ett specifiktantigen den variabla delen.

Antikropparna delas in i fem klasser (IgA, lgD, IgE, IgG ochIgM), alla med något olika funktion.

Som ett exempel kan nämnas att IgE är de antikroppar som felreagerar vid allergier, men som också är de som bekämpar parasitmaskar.

Antikropparnas uppgift är att märka ut inkräktaren antingen, så att fagocyter sedan kan förstöra eller neutralisera dem.

Det är alltså den variabla delen som binder till ett antigen, och en enskild antikropp kan bara binda till ett specifikt antigen.