Dialekter och språk variationer | B i betyg

Inledning
Författaren Fredrik Lindström beskriver i sin artikel “Kronolekt” hur olika varianter av samma språk kan skilja sig från en generation till en annan (Språktidningen, 2/2010).

Det vill säga att ord och uttryck som har haft ungefär samma innebörd i flera år, kan få nya betydelse med tiden.

Utdrag
Detta förklarar författaren David Isaksson i sin artikel “Upp till title kamp” David poängterar hur yngre svenska hade feminina, maskulina i substantiven. “Vi kallade boken och dörren för hon exempelvis” Men vi gör inte det längre” i standardsvenska.

Författaren berättar om hur en del kvinnor upplever dessa ord som kränkande och att det används maskulina i nästan alla yrkesbeteckningar, vilket gör kvinnor osynliggörs i språket.

Så har det inte alltid varit, utan idag böjs inte substantiv efter genus. Refererar författaren till karin Milles som är en svensk språkvetare och författare

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter