Innehållsförteckning
Gustav Fröding
Diktens uppbyggnad
- Anaforer:
- Rim:
- Upprepningar:
- Metaforer:
- Liknelser:
Tema och motiv
Mando Diaos version av dikten
Budskap och egen tolkning

Utdrag
1860 föds en av Sveriges mest igenkända diktare vid namn Gustav Fröding. Han föds på en liten alstergård i Värmland och är en stor symbol inom diktvärlden med kända dikter som lever kvar än idag.

Fröding arbetade från början på ”Den radikala Karlstads tidningen” innan han tog beslutet att ägna sig åt sitt författarskap i början av 1880: talet.

Frödings hälsa var däremot bristande och därför spenderade han större delen av sitt liv på sjukhus. Dikterna han skrev var till en början väldigt humoristiska men senare

kanske ett resultat av hans mående, blev dikterna mer tunga och allvarliga. Fröding fortsatte sin diktarbana ända tills han dog 1911.

År 1896 släpper Fröding en dikt som senare kom att bli känd över hela Sverige, och få ytterligare spridning när musikgruppen Mando Diao gjorde sin tolkning på dikten till Frödings hundraårsjubileum.

Dikten inleds med en positiv naturbeskrivning av en vacker sommardag. Fröding beskriver ett vackert hav, en skog och en äng.

Fortsättningsvis läser vi om en son, kanske Fröding själv, som återvänder till sin gamla hembygd. Han har varma härliga minnen kopplade till barndomsgården, men nu står den tom.

Troligtvis återvände han efter att hans far gått bort. Dikten beskriver mannens känslor som en stor tragedi.

Sonen känner en nostalgisk känsla och saknad. Han känner av närvaron av hans döda far vilket väcker många känslor hos läsaren.

---

Dikten är uppbyggd på ett sätt som gör den enkel att läsa och sätta sig in i. Den är även skriven ur ett tredjepersonsperspektiv.

I dikten använder Fröding sig av flera anaforer, rim, upprepningar, metaforer och liknelser. Jag skulle säga att peripetin kommer tidigt i dikten.

Det står ”Det är tomt bakom lönnarnas rad”, vilket är en stor kontrast, även kallad antites från tidigare mening ”står min hembygd och hälsar mig glad”.

Vi får veta att gården är tom, och fadern är död, det innebär att berättelsen inte kommer kunna återgå till hur det var innan.