Introduktion
Jag har nu läst en artikel om hur lärare och rektorer säger att det här med distansundervisning är jätte bra. Dem nämner massa bra grejer om varför det kan vara bättre än i skolan och det dem säger kan jag helt förstå.

Utdrag
En sak som är väldigt bra med online undervisningen är att man får vara själv, slippa bli störd. I vårt klassrum kan det bli lite stökigt ibland vilket kan göra det svårt att fokusera.

När jag är ensam hemma och inga ljud osv stör mig så kan jag verkligen fokusera på vad det är jag ska göra.

En annan bra sak som jag kom och tänka på när jag läste artikeln “Elever får mer gjort hemma - inte lika mycket som stör” Som är upplagd av Länstidningen Södertälje är att man slipper vara någon man inte är.