Introduktion
En undersökning publicerad av Aftonbladet visar att 24,1 procent vill återinföra dödsstraff i Sverige.

Ett förvånande stort antal med tanke på att vi lever i ett land som inte har haft några avrättningar på 103 år och trots att en stor majoritet av världens länder och vartenda land i Europa och Centralasien, med Vitryssland som enda undantag, inte längre använder dödsstraff.

Utdrag
Vissa hävdar att somliga människor ”förtjänar att dö”. Men genom att avrätta en människa som straff gör staten sig skyldig till samma brott – den yttersta kränkningen av en människas rättigheter.

Och hur gör man ett ”rättvist” urval av dem som ska dö?I USA är det bara en bråkdel av dem som döms för mord som får dödsstraff.

Alla undersökningar visar att det som ofta avgör vilka som döms till döden inte är brottets karaktär utan främst ekonomi, ras och även kön.