Emmanuelle Charpentier | CIRSPR Case 9

Innehållsörteckning
1. Vem är Emmanuelle Charpentier och varför har Emmanuelle varit föreslagen att få nobelpriset i medicin?
2. Försök beskriva den CRISPR/Cas9-metoden Emmanuelle varit med och utvecklat.
3. Varför är den så bra?
4. Vad kan man använda den till? Vilka möjligheter finns med tekniken?
5. Finns det några risker med att använda sådan här teknik?
6. Vad har etik med detta att göra?

Utdrag
Emmanuelle Charpentier är en professor och forskare inom mikrobiologi, genetik och biokemi. Hon blev tidigt intresserad av människans vetenskap och var en seriös elev i skolan.

Emmanuelle studerade biokemi, mikrobiologi och genetik vid Pierre och Marie Curie-universitetet i Paris, och doktorerade 1995 med forskning hon bedrivit vid Pasteurinstitutet.

Efter det fortsatte hon vara verksam inom mikrobiologi och genetik världen över och gjorde innovativa framsteg inom infektionsforskning.

2008 rekryterades hon till Umeå universitet där hon ledde en självständig forskargrupp vid “The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden” (MIMS).

Det var under sin tid som gruppledare vid MIMS som Charpentier tillsammans med Jennifer Doudna upptäckte mekanismerna bakom CRISPR/Cas9-systemet, vilket kan argumenteras som det största genombrottet inom genteknik någonsin.

Detta fynd revolutionerade genredigering och både Charpentier och Doudna har föreslagits som kandidater att få nobelpriset.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter