Innehållsförteckning
1. Vem är Emmanuelle Charpentier och varför har Emmanuelle varit föreslagen att få nobelpriset i medicin?
2. Försök beskriva den CRISPR/Cas9-metoden Emmanuelle varit med och utvecklat.
3. Varför är den så bra?
4. Vad kan man använda den till? Vilka möjligheter finns med tekniken?
5. Finns det några risker med att använda sådan här teknik?
6. Vad har etik med detta att göra?

Utdrag
Emmanuelle Charpentier är en professor och forskare inom mikrobiologi, genetik och biokemi. Hon blev tidigt intresserad av människans vetenskap och var en seriös elev i skolan.

Emmanuelle studerade biokemi, mikrobiologi och genetik vid Pierre och Marie Curie-universitetet i Paris, och doktorerade 1995 med forskning hon bedrivit vid Pasteurinstitutet.

Efter det fortsatte hon vara verksam inom mikrobiologi och genetik världen över och gjorde innovativa framsteg inom infektionsforskning.

2008 rekryterades hon till Umeå universitet där hon ledde en självständig forskargrupp vid “The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden” (MIMS).

Det var under sin tid som gruppledare vid MIMS som Charpentier tillsammans med Jennifer Doudna upptäckte mekanismerna bakom CRISPR/Cas9-systemet, vilket kan argumenteras som det största genombrottet inom genteknik någonsin.

Detta fynd revolutionerade genredigering och både Charpentier och Doudna har föreslagits som kandidater att få nobelpriset.

CRISPR/Cas9 är ett molekylärt maskineri som finns i vissa bakterier och det har till uppgift att förstöra inkräktande DNA-kedjor från till exempel virus.

Det har två huvudbeståndsdelar. Den ena är proteinet Cas9 som är ett enzym som klipper av DNA-kedjor och “sparar” det i CRISPR.

Den andra är en samling av DNA-fragment, CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).

Cas9 plockar då ut ett DNA-fragment ur CRISPR och letar efter förekomster av samma sekvens i andra DNA-kedjor.

När Cas9 träffar på en sådan klipper den bort den och på så sätt kan ett inkräktande virus oskadliggöras. Allt detta sker med otrolig precision.

Man kan se Cas9 enzymet som en vass kniv och CRISPR som deras minne där den läser av vilken sekvens DNA den ska skära bort.

Emmanuelle och hennes forskargrupp vid MIMS i Umeå lyckades kartlägga exakt vad som sker när bakterien Streptococcus Pyogenes utnyttjade enzymet Cas9 som försvar mot inkräktande virus.

Tyvärr fick Emmanuelle och hennes team inte Cas9 enzymet att hållas stabilt, men sedan under samarbetet med Jennifer Doudna lyckades de tillsammans utveckla en stabil version av Cas9 mekanismen.