Facit instuderingsfrågorna | Samhällsekonomi

Utdrag
Vilka svagheter har det planekonomiska systemet? Försök förklara orsakerna till att systemet misslyckats.

Finns inget som signalerar vad kunderna vill ha. Risken är stor att det blir brist på varor alternativ att det bildas stora lager av varor som ingen vill ha. • Det skapas inte någon konkurrens om kunderna, vilket kan leda till lägre kvalitet (”Varför bygga bättre bilar om det inte finns någon konkurrens?”).

Motivationen och effektiviteten minskar då medborgarna får samma tillgång till varor och tjänster oavsett prestation • Trög anpassning till nya situationer då man följer detaljerade planeringar.

Risk för korruption och maktmissbruk eftersom det råder toppstyrning och hierarkiska ordningar.

Risk för att en svart handel uppstår. • Det som kan ses som en fördel med planekonomin är att klyftorna kan minska om staten fördelar samhällets resurser och tillgångar efter behov.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter