Introduktion
En isländsk bekant till mig studerade medicin i Reykjavik. Hon hade en mycket gott öga till Sverige hennes föräldrar hade tillbringat flera ár ha under hennes uppväxt och hon mindes Sverige som ett villaområde kantat av rosenbuskar i Lerum utanför Göteborg.

Till detta barndomens paradis ville hon gärna tillbaka och därför tänkte hon sig att en del av praktiken inom utbildningen kunde förläggas till Sverige.

Utdrag
Men det är inte språkets yta som är polerad, utan en domän., vardagens och kompisarnas domän, som är väl utvecklad på ett språk, men inte den domàn, skolans, som barnet ännu inte mött

ett barn som talar samma språk i hemmet som i skolan möter oftast åtminstone delar av skolans domän redan i hemmet, i barnböcker, i argumentationer med föräldrar och syskon, i samtal mellan vuxna och i barnprogram.

De senaste åren har man inom flerspråkighet forskningen börjat tala om dynamisk flerspråkighet, ett perspektiv på flerspråkighet, som är mer pragmatiskt.

Inom detta forskningsparadigm ser man att den flerspråkiga människans olika språk sköter olika uppgifter.

Ett barn som växer upp i Sverige i ett turkisk och kurdisktalande hem lär sig alla hemmets ord på turkiska och kurdiska Men om skolgången sker på svenska lär sig barnet att prata om fotosyntes, om samhälle och litteratur i första hand på svenska.