Introduktion
Under största delen av medeltiden bestod handeln främst av bönder och hantverkare som sålde varor i mindre städer.

Detta innebar en lokal marknad där byteshandel ofta förekom. Handelsmännens främsta mål under denna tiden var att kunna försörja sitt hushåll.

Under slutet av medeltiden utvecklades en annan idé om hur handeln skulle skötas: Handelskapitalismen.

Handelskapitalismen, eller merkantilismen som handelskapitalismen är en del av, innebär kortfattat att handel är vinst för den ena, och förlust för den andre.

Innehållsförteckning
Resor

Spansk upptäcktsresa

Ferdinand Magellans resa

Portugisisk upptäcktsresa

Jämförelse

Källor:

Utdrag
De främsta orsakerna till upptäcktsfärderna var den asiatiska handeln, nyfikenhet och kristendomen.

Kunskaperna om Asiens rikedomar spreds genom tidigare upptäcktsresande såsom Marco Polo som reste i slutet av 1200-talet.

Portugal var ivrig att utveckla sin handel och lyckades med påvens välsignelse sända ut flera flottexpeditioner med orsak att sprida Kristendomen, dock så var det inte den viktigaste orsaken.

Spanien hade liknande orsaker som att bl.a sprida Kristendomen och finna rikedomar. Nya uppfinningar och bättre utbildning inom sjöfart gjorde det även möjligt att utrusta fler flotter.

På grund av ideén att man ville hitta vägar som gick västerut till Asien och därefter eftersom den stora Osmanska riket blockerade all utbyte och traderande mellan Europa och Asien hade de flesta önskat - främst Spanien och Portugal

att hitta nya vägar till den rika Asien - främst Indien och Kina. Det flesta de handlade är siden, guld och kryddor.