Introduktion
Källan som jag har valt att använda är boken “Helt vanliga män” av Christopher R. Browning 1992. Det som är unik med boken är hur författaren presenterar tyskar på ett positivt sätt för läsaren.

Utdrag
Istället för att svartmåla de tyska männen, lyfter han istället fram hur "vanliga" de var, och att det som de tyska soldaterna gjorde mot judarna, skulle vem som helst göra.

Utifrån detta kan några historiebruk identifieras från boken, men allra tydligast är att det finns ett Icke-bruk.