Introduktion
Historien används på olika sätt och för olika anledningar. De finns de som använder historien i ett politiskt syfte och vill främja en ideologi genom att förneka dess brister. Ett exempel på någon som använder historien på detta sätt är David Irving, en brittisk författare som skrivit om andra världskriget och förnekar att förintelsen har existerat.

I hans böcker så förminskas nazitysklands brott och handlingar vilket gör att bilden av nazityskland inte blir korrekt.

Landets handlingar har orsakat mycket skada i världen och genom att Irving mildrar deras verk så kan sympati väckas för landet då också ett förtydligande utav andra länders brott mot dem uppmärksammas. Irving blev dömd i domstol för förnekelse av förintelsen och hans verk får inte vistas i vissa länder.

Utdrag
Varför då Irving vill förändra historien istället för att som en riktigt historiker ta reda på sanningen och representera den ligger i personliga skäl. Han umgås med högerextremister och rasistiska sympatier och det stärker tron om att Irving själv står nära till den fascistiska ideologin och därför vill stärka dess position.

Det behov Irving har genom den här användningen av historien är att uppfinna eller konstruera en ny typ av historia. En historia som inte pekar ut nazityskland eller Hitler som de onda, och förnekar folkmordet emot judar.

Han vill visa en historia som förnekar förintelsen och den oacceptabla människosyn som man hade vilket begrundades i den fascistiska ideologin med mål att väcka sympati där Nazityskland står som offer.

Bruket är ideologiskt. Han vill förneka nazismen och den högerextrema ideologins brister. Den används även för att stärka eller sänka politiska positioner. Genom att förminska de fel som fascismen begått så kanske det stränga förbjudet mot ideologin avtar och kritiken emot den minskar. På så sätt kan den politiska högrasidan få mer makt.