Introduktion
Historiebruk används för att ta reda på ifall historien används på rätt sätt, och vad för funktion användningen fyller.

Om man tittar på de två elemplerna så kan man se hur historien används på flera olika sätt, exempelvis genom att uppmärksamma någon händelse eller bygga stora byggnader.

Utdrag
Jag har valt att använda filmen “Life is beautiful” av Roberto Benigni som gavs ut 1999. Flera olika användningar av historiebruk kan identifieras utifrån filmen, men allra främst använder utdraget ett moraliskt historiebruk.

Filmen lyfter då upp begångna orättvisor för judar under andra världskriget d.v.s. syftet är att kritisera nazister som hade makten i samhället.