Kristnandet och de första kyrkorna | Historie | A i betyg

Inledning
Sveriges kyrkobyggnader är levande fossil. De äldsta kyrkorna utgör länkar till en forntid så avlägsen att den knappt går att föreställa sig:

en tid då bönderna hade trälar på sina gårdar, då det fortfarande gick rykten om människooffer till asagudarna och då det inte fanns vare sig statsmakt eller nedskrivna lagar. De första kyrkorna i det som skulle bli Sverige byggdes i trä.

Utdrag
Väggarna restes av stående timmer, "stavar", och de tidiga kyrkorna kallas därför stavkyrkor. Aven senare byggdes träkyrkor, men då oftare i liggande timmer en mindre dragig konstruktion.

Trots att de allra flesta medeltida träkyrkorna försvunnit vet vi en del om dem. I flera nutida kyrkor har arkeologer nämligen hittat timmer eller andra rester från kyrkor som tidigare stått på platsen.

I den medeltida stenkyrkan i Vänga i Västergötland, till exempel, fanns återanvända bjälkar från en tidigare stavkyrka. Genom att studera trädets årsringar kunde man konstatera att timret var fällt kring år 1065.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter