Introduktion
Orsaken till att vi människor behöver ett immunförsvar är givetvis att vår kropp är bra föda för många andra organismer.

Utan att vara särskilt medvetna om det kämpar vi faktiskt hela tiden för att överleva och undvika att bli mat.

Utdrag
Precis som hos övriga ryggradsdjur kan vårt försvar mot inkräktare delas in i tre nivåer. Indelningen gör förståelsen enklare, men i realiteten samverkar ofta de tre nivåerna

Den viktigaste skillnaden är att den första och andra nivån inte är specifika men reagerar snabbt, medan den tredje nivån är specifik men lite trögare i starten.