Introduktion
Matspjälkningen handlar kemiskt om hydrolys, det vill säga hur enzymer och vatten bryter ner stora molekyler som sedan kan tas upp av kroppen.

Innehållsförteckning
Munnen
Vägen Till Munnen
Magsäcken
Vägen Efter Matsäcken
Efter Tolvfingertarmen
Syrets Väg Genom Kroppen

Utdrag
Efter att maten åkt genom matstrupen hamnar allt i magsäcken där första steget av matspjälkningen sker.

I magsäcken sönderdelas proteiner, fetter och kolhydrater till mindre delar.

Magsäcken består av magsaft som har ett pH-värde på 2, och innehåller vatten, elektrolyter, saltsyra, pepsin, amylas, intrinsic factor och mucin som produceras i magsäckens slemhinna.

I magsäcken börjar protein sin nedbrytning med hjälp av enzymet pepsin.

Proteiner bryts ner till kortare polypeptider som hålls ihop av polypeptidbindningar.

Proteiner denatureras, alltså deras tredimensionella struktur bryts upp.

Pepsin är beroende av saltsyran i magsaften, detta eftersom saltsyran är det ämne som gör att pH-värdet är så lågt, vilket i sin tur gör att enzymet pepsin fungerar.

Under tiden som maten sönderdelas dödas alla bakterier såväl som alla cellväggar i maten bryts så att maten kan brytas ner och tas upp av kroppen.

Men miljön i magsäcken är mycket farlig för resten av kroppen.