Innehållsförteckning
1. Hur fungerar vattnets kretslopp? Koppla detta till klimatområdena (4) och hur stor nederbördsmängd som förekommer i de olika områdena. (Beskriv hur stor nederbördsmängden och klimatet är på olika platser på jorden och varför det regnar/ snöar mycket eller litet just där?

2. Vilka är atmosfärens lager? Hur många finns det och beskriv deras egenskaper. (Använd boken till denna fråga)

3. Vad är lufttryck och hur fungerar det?

4. Vad är klimatförändringar? Hur orsakas de, vilka konsekvenser kan de medföra och finns det åtgärder för dessa konsekvenser? Diskutera med utgångspunkt i den hållbara utvecklingen (Människan, samhället, klimatet)

Litteraturförteckning

Utdrag
Kanske har du hört uttrycket att vi människor dricker ”samma vatten" som dinosaurierna drack; detta eftersom jordens vatten inte förbrukas. Det vandrar istället runt i vattnets eviga kretslopp.

Så som bilden illustrerar avdunstar vattnet, denna process sker även om vattnet ej passerat hundra grader och kokar.

Det beror på att vattenmolekylerna är i rörelse, och när en molekyl puttar till en annan blir molekylerna extra snabba och kan bli ånga trots att de inte nått kokpunkten.

Solens strålar puttar också lite på molekylerna med och det bidrar till en snabbare avdunstning. Efter avdunstningen kondenserar vattnet; det blir från gas till flytande form.

När tillräckligt mycket har kondenserat blir det flytande vattnet i molnen så tungt att nederbörd sker. (Nationalencyklopedin, 2020) Vattnet regnar sedan tillbaka ner till hav.

En stor mängd vatten infiltreras även i marken och bildar markvatten till växter. Överskottet av vattnet från växterna blir till grundvatten som sedan används av oss människor i våra samhällen.

Det regn som inte infiltreras strömmar istället av och blir till ytvatten såsom floder och sjöar. Sedan börjar kretsloppet om, och så har det alltid hållit på. (Östman, 2010)

Först och främst bör vi klargöra att klimat och väder inte är samma sak. Väder är under en kort tidsperiod, till exempel vädret idag;

medan klimat är genomsnittet av vädret under en längre tid; cirka 30 år. Det är också mycket som påverkar klimatet en plats har, jordaxelns lutning påverkar till exempel genom mängd strålning från solen.

Solens energi tar sig igenom atmosfären och absorberbaras i jordytan som sedan får vatten att avdunsta till moln.

Runt ekvatorn är det mycket varmt eftersom solens strålar träffar rakt på. Klimatet påverkas alltså av rörelserna i atmosfärer, men det påverkas också av rörelsen i havsströmmarna.

Till exempel tar havsströmmen Golfströmmen med sig varmvatten från mexikanska golfen till bland annat Sverige och ger oss ett varmare klimat.

Hur stort eller litet avstånd området har till havet är också en viktig faktor. Inlandsklimatet är något kallare på vintern och har varmare somrar, skillnaderna mellan årstiderna är större än kustklimat.

Eftersom vattnet påverkar temperaturen i luften har kustklimatet mildare vintrar och svalare somrar.

Mänsklig aktivitet har också en påverkan på klimatet, vilket jag kommer gå in djupare på i essän. (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, 2020)

I stora drag kan man säga att det är varmast i länderna närmast ekvatorn och kallare på högre breddgrader.

Däremot är inte de allra varmaste länderna vid ekvatorn, utan snarare närmare vändkretsarna, det beror på den torra luften där.

När himlen inte är täckt av moln gör solstrålningen att landet blir uppvärmt under hela dagen. Runt ekvatorn regnar det också i princip dagligen;

detta eftersom när passadvindarna möts åker luftmassorna upp och kyls ner; vattenångan kondenserar till moln och som leder till nederbörd.

Till exempel har amazonbäckenet som ligger i det tropiska klimatet nära ekvatorn väldigt höga temperaturer och en lång regnperiod. (Östman, 2010)