Hög och lågkonjunktur

Innehållsörteckning
Från hög- till lågkonjunktur
Från låg- till högkonjunktur:

Utdrag
Varför fortsätter inte konjunkturcykelns kurva snett uppåt hela tiden så att vi får en ständig högkonjunktur? Ett svar på frågan kan vara att den ökade efterfrågan leder till ökade investeringar.

---

När väl konjunkturkurvan svängt av nedát, varför fortsätter den då inte nedát i all oändlighet? En förklaring är att det förekommer en viss efterfrågan även vid lågkonjunkturer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter