Introduktion
vår egen art, Homo sapiens, har förmodligen inte utvecklats ur de erectus-for. mer som utvandrade från Afrika.

I stället utvecklades våra förfäder bland dem som levde i Afrika för ett par hundratusen år sedan, och brukar kallas arkaiska (ålderdomliga) Homo sapiens, med en hjärnvolym på 1100-1400 cm'.

Utdrag
Någon gång för mellan 100 000 och 70 000 år sedan började mer moderna Homo sapiens vandra ut över världen.

När de nådde västra Mellanöstern, för ca 60 000 år sedan, fanns neanderthalensis där. Enligt DNA-analyser så har Homo sapiens blandat sig och fått barn med Homo neanderthalensis.

Människor med sitt ursprung i Europa och Asien, men inte de i Afrika, har därför en del neanderthalgener i sin arvsmassa. Det här har den svenske forskaren Svante genom analyser av DNA från neanderthalben.