Introduktion
Det du tillverkar kan du komma att älska. Den grundläggande tanken bakom Ikea-effekten är förmodligen välkänd för erfarna lärare.

Utdrag
Men du har kanske inte tänkt på den som en formell vetenskaplig princip. Effekten syftar på följande situation:

När någon tar aktiv del i att skapa ett positivt resultat är han eller hon benägen att värdera det resultatet mer positivt, till och med så långt som till en alltför uppblåst bedömning, som personen tror är sann, rättvis och korrekt.