Introduktion
Med information avses framförallt nyhetsförmedling. Nyhetsförmedlingen behövs för att vi ska förstå utvecklingen i olika samhällsfrågor.

Skulle media t.ex. förbjudas rapportera om våldsbrott för att det gör oss dystra att läsa om sådant, eller för att skydda inblandade människors integritet, skulle vi få en felaktig bild av verkligheten.

Utdrag
Det betyder också att hela samhället och hela världen ska belysas. Men medias rapportering är inte alltid allsidig.

Flertalet medieföretag ska gå med vinst precis som alla andra företag. Det är därför viktigt att få så många läsare, lyssnare, tevetittare och "hem- sidesbesökare" som möjligt. Ju fler som tar del av det man förmedlar desto lättare har man att sälja annonser eller reklam- tid.