Introduktion
Järnväg är ett spårbundet transportmedel för gods och passagerare. Inom begreppet järnväg räknas oftast bara sammanhängande spårsystem för långdistanstrafik.

Det betyder att bland annat spårvagn och tunnelbana inte räknas in i begreppet järnväg. Järnväg betraktas som en viktig del av samhällets infrastruktur, för att det används inom många områden.

Utdrag
Signalteknik innefattar underhåll och nybyggnation av signaler i järnvägsmiljöer. En bantekniker underhåller och åtgärdar problem i spåranläggningen och är muskelkraften inom nybyggen.

Teleteknik innebär telefonisystem, radiosystem, data- och kabelnät för kommunikation som bland annat används för styrning och telefoni.