Introduktion
Nu har ni fått er en överblick i både hur isländskan uppstått och vuxit fram genom historisk samt några likheter och skillnader till det svenska språket.

Det har blivit dags för mig att återge hur isländskan faktiskt är uppbyggd och hur språkets grammatik fungerar.

Utdrag
Vad gäller grammatik och satsbyggnad är språket näst intill detsamma som det var för 1000 år sedan.

Isländska är ett västnordiskt språk, men har därtill rätt många ord av keltiskt ursprung.

Vilket omfattar området kring Irland, Skottland och Spanien.

Islänningarna har länge varit övertygade om vikten av att bevara och upprätthålla språket, både för att det har en speciell historia och för att det ger tillgång till en mycket speciell litteratur.

Isländsk språkpolitik håller hårt vid att försöka undvika så många utländska lånord som möjligt.

Av den orsaken ersätts ord som till exempel ”computer” till ”tölva” och”telefon” till ”sími”.

Ordförrådet har däremot utvecklats betydligt på senare tid.

Många ord från 1200 talet har blivit föråldrade och sedan byts ut till nya ord med samma mening. Böjningar och satsbyggnaden har dock följt med ända fram till idag.

Därigenom kan en text skriven på fornisländska vara begriplig även för en modern islänning.

Däribland särskilt de gamla isländska sagorna som har spelat en stor roll i språkets utveckling.