Introduktion
Klassikerna skiljer sig från varandra när det gäller synsätt och tankar. Det handlar mycket om att Emile Durkheim, Karl Marx

Max Weber och Georg Simmel haft olika ingångar i sociologin, det vill säga olika saker har intresserat dem.

Utdrag
Dock betonade Marx att människan kunde förändra strukturerna, medan Durkheim såg dem som svåra att rubba.

En skillnad mellan de två var också att Marx menade att en viss samhällsstruktur är en del av ett visst skede i historien.