Innehållsförteckning
Legalisera cannabis
Argument till varför cannabis bör vara lagligt
Motargument till SVDs artikel
Sammanfattning
Källor

Utdrag
I debattartikeln om varför cannabis bör vara förbjudet går skribenten igenom några huvudargument. Han talar om riskerna för psykoser och längre fram schizofreni som en bieffekt av cannabisbruk.

Dom talar även om hur ett långsiktigt bruk kan göra ditt korttidsminne sämre och en sämre förmåga att utföra komplexa tankeoperationer.

Det finns även belägg för att cannabisbruk innan hjärnan är färdigutvecklad kan påverka hjärnans utveckling negativt. Jag skulle säga att den här källan lutar mer åt det konservativa hållet.

Detta eftersom att en vanlig tanke hos konservativa är en sorts nolltolerans mot droger som kan ha ursprung i 1971 i USA när den dåvarande presidenten Richard Nixon utförde ett krig mot drogmissbruk.

---

Ett annat argument är att det är inte upp till staten vad du borde få göra med din egna kropp. Mycket av kriget mot droger bygger på skrämselpropaganda utan riktiga vetenskapliga faktaargument.

Idag finns det inte tillräckligt med vetenskap utfört på cannabis och dess effekter för att verkligen kunna fastslå att det är farligt eller helt ofarligt.

Dock finns det tecken på att det är mindre farligt än vad reglerna skulle kunna få dig att tro. Ingen i mänsklig historia har dött direkt på grund av cannabis.

Jämför man det med alkoholens 90 000 dödsfall årligen i USA känns det inte rimligt. En stor anledning till att ett förbud mot droger aldrig kommer att fungera är att om det finns ett behov för något så kommer det alltid finnas en marknad för det.